Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

Na czele Zakonu stoi Generał, który zarządza nim przy pomocy Generalatu oraz Wielkiej Rady Generalnej [Rozdział II, ust. 5 - Księga Organizacji].

 

 

Zacny Brat
Krzysztof Andrzej
WĄSOWSKI, OMIPII
Rycerz MB Zwycięskiej z Kamionka

 

GENERAŁ ZAKONU

Herb Generała ZRJPII

 

Generalat, to Rada Ministrów Zakonu. Zespół pomocniczy Generała, zajmujący się administracją niższych szczebli Zakonu: Prowincji, Komandorii i Chorągwi oraz wykonujący zadania zlecone przez niego. Tworzą go Oficerowie Generalni [Rozdział II, ust. 6 - Księga Organizacji].

 

 

Zacny Brat
Marek Andrzej
KAJANIEC OMIII
Rycerz MB Jasnogórskiej, Królowej Polski

 

 

GENERALNY LEKTOR
I zastępca Generała

pełni funkcję I zastępcy Generała oraz „Ministra Informacji, Promocji i Doktryny”

 

 

Zacny Brat
Wojciech 
FEDERCZYK OMIPII
Rycerz MB Łaskawej, Patronki Warszawy

 

GENERALNY ADWOKAT
II zastępca Generała

pełni funkcję II zastępcy Generała oraz „Ministra Nauki i Prawa”

 

 

Zacny Brat
Zygmunt 
STRUBIŃSKI, OMIPII
Rycerz MB Wytrwale Szukującej z Ursynowa

 

GENERALNY KANCLERZ

jest zwierzchnikiem Generalnej Kancelarii oraz „Ministrem Administracji i Spraw Wewnętrznych”

 

 

Zacny Brat
Dariusz 
SKŁODOWSKI, OMIPII
Rycerz MB Jasnogórskiej, Królowej Polski

 

GENERALNY SKARBNIK

pełni w Zakonie funkcję „Ministra Finansów”

 

 

Zacny Brat
Adam 
ŚLIZAWSKI, OMIPII
Rycerz MB Jasnogórskiej, Królowej Polski

 

GENERALNY KUSTOSZ

pełni w Zakonie funkcję „Ministra Skarbu”

 

 

Zacny Brat
Marek 
CELIŃSKIOMIPII
Rycerz MB Miłosierdzia z Ostrej Bramy 

 

GENERALNY SZAFARZ

to funkcja „Ministra Gospodarki i Pomocy Bratniej”

 

 

Zacny Brat
Mariusz Marek 
WOŹNIAK, OMIPII
Rycerz MB Jasnogórskiej, Królowej Polski

 

GENERALNY AMBASADOR

pełni rolę „Ministra Spraw Zagranicznych”

 

 

Zacny Brat
Roman
SOBOLEWSKIOMIPII
Rycerz MB Miłosierdzia z Ostrej Bramy 

 

GENERALNY SZPITALNIK

to funkcja „Ministra Dzieł Miłosiernych”

 

 

Zacny Brat
Rafał 
BOBIKOMIPII
Rycerz MB Jasnogórskiej, Królowej Polski

 

GENERALNY PROTEKTOR

to funkcja „Ministra Ochrony Życia”

 

 

Zacny Brat
Krzysztof Paweł 
GRALIK, OMIPII
Rycerz MB Kościoła Totus Tuus

 

GENERALNY CEREMONIARZ

to funkcja „Mistrza Ceremonii i Szefa Protokołu”

 

Generalny Prefekt ds. – to funkcja specjalnego przedstawiciela Generała do koordynacji działań, nie należących do zadań z zakresu zarządzania i funkcjonowania Zakonu, a jedynie do konkretnych czynności mających wpływ na kontakty Zakonu z otoczeniem zewnętrznym.

 

Zacny Brat
Jacek 
WACHOWICZOMIPII
Rycerz MB Jasnogórskiej, Królowej Polski

 

GENERALNY PREFEKT
ds. SPOŁECZNYCH

to funkcja „Ministra Polityki Społecznej”

 

 

Zacny Brat
Marek
SERETNYOMIPII
Rycerz MB Zarwanickiej

 

GENERALNY PREFEKT
ds. ROZWOJU i STRATEGII

to funkcja „koordynatora wdrażania i rozwijania strategii Zakonu"

 

 

Zacny Brat
Andrzej 
ŚWITALSKIOMIPII
Rycerz MB Zwycięskiej spod Wiednia

 

GENERALNY PREFEKT
ds. PAMIĘCI HISTORYCZNEJ
i JEDNOŚCI DZIAŁANIA

to funkcja „koordynatora działań o charakterze patriotyczno-historycznym i jedoczących”

 

 

Zacny Brat
Jerzy 
SZYMCZUKOMIPII
Rycerz MB od Wykupu Niewolników

 

GENERALNY PREFEKT
ds. KREOWANIA WIZERUNKU

to funkcja „koordynatora działań o charakterze wizerunkowym”

 

 

Zacny Brat
Stefan 
CZERNIECKIOMIPII
Rycerz MB Pięknej Miłości

 

GENERALNY PREFEKT
ds. FORMACJI KADETÓW 
i MŁODZIEŻY

to funkcja „koordynatora działań związanych z Korpusem Kadetów i promocją Zakonu wśród młodzieży”