Zobacz nasze filmy

Struktura

Ustrój Zakonu winien możliwie najwierniej odpowiadać ustrojowi danego kościoła partykularnego, gdzie podstawową jednostką ustrojową jest parafia [nr 4, Reguła Zakonu; Rozdział II Organizacja i struktura Zakonu - Księga Organizacji].

Rycerze

  • Rycerze Struktura Zakonu jest hierarchiczna i opiera się na czterech szczeblach zarządzania: generalnym (światowym), prowincjalnym (krajowym), komandoryjnym (diecezjalnym) i podstawowym (parafialnym).
  • Rycerze Działalność Zakonu jest ściśle związana z działalnością kościoła rzymsko-katolickiego, dlatego na wszystkich szczeblach organizacyjnych zaznaczona jest wieź z hierarchią kościelną. Objawia się to w uzyskiwaniu dekretów w poszczególnych krajach (konferencja episkopatu danego kraju) i diecezjach (biskupa ordynariusza), zezwalających na działanie każdej Prowincji i Komandorii oraz uzyskaniu zgody Proboszcza miejsca na działanie Chorągwi.
  • Rycerze Zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, na wszystkich szczeblach struktury Zakonu wyznaczeni są asystenci kościelni (Kapelani), którzy sprawują opiekę duszpasterską i formacyjną dla Braci.

Rycerze Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. Kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze.

Jan Paweł II