Zobacz nasze filmy
RycerzePowrót RYCERZE W MEDIACH 19.04.2020

Miłosierdzie Boże w praktyce Zakonu

Rycerze Rycerze
„Mężczyzna, ukazując i przeżywając na ziemi ojcostwo samego Boga, powołany jest do zabezpieczenia równego rozwoju wszystkim członkom rodziny” (nr 25)        Jan Paweł II w  „Familiaris Consortio”. „Mężczyzna, ukazując i przeżywając na ziemi ojcostwo samego Boga, powołany jest do zabezpieczenia równego rozwoju wszystkim członkom rodziny” (nr 25)        Jan Paweł II w  „Familiaris Consortio”.

Rycerze Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. Kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze.

Jan Paweł II