Zobacz nasze filmy

Status Kapłanów

Rycerze Jana Pawła II uważają za wielki zaszczyt i honor możliwość służenia Kościołowi Chrystusowemu.  • Osoby duchowne Kościoła Katolickiego z racji swego statusu są traktowane przez Braci Rycerzy jako honorowi członkowie Zakonu Rycerzy Jana Pawła II o najwyższym stopniu członkowskim, którym należy się od braci rycerzy szczególny szacunek i respekt.

  • Bracia Rycerze powinni to chętnie okazywać, między innymi poprzez oddawanie honorów, ustępowanie miejsca, powstanie kiedy do pomieszczenia wchodzi Kapłan. Kapelanem danej chorągwi może zostać proboszcz danej parafii lub ksiądz katolicki wyznaczony przez danego proboszcza.

  • Kapelan jako najwyższy autorytet moralny w danej Chorągwi, ma pełne prawo do formowania duchowości powierzonych sobie Rycerzy i wygłaszania opinii na temat podejmowanych przez nich działań.

  • Bracia Rycerze powinni z pokorą wysłuchiwać nauk kapłańskich i bez zwłoki stosować je w życiu.

  • Wielkim wstydem dla członka Zakonu Rycerzy Jana Pawła II byłoby wygłaszanie złych opinii na temat osób duchownych lub brak reakcji na tego typu występki.

  • Wielkim honorem dla Brata Rycerza jest stawanie w obronie Księży w każdy możliwy sposób, również poprzez wygłaszane słowo. Dlatego każdy z Braci, o ile to możliwe, jest obowiązany do odważnego zabierania głosu tam gdzie nasi Pasterze są obrażani lub negatywnie oceniani.

  • Bracia Rycerze powinni z dumą manifestować swoje poparcie dla Duchowieństwa i całego Kościoła. Członkowie Zakonu winni wspierać swoich Kapelanów, Proboszczów lub Biskupów we wszelkich przedsięwzięciach związanych z lokalnym Kościołem. Mogą to robić za pomocą daniny pracy, doradztwa, obecności, finansowo lub na wszelkie inne sposoby.

  • Wyznając zasadę, że nadgorliwość nie jest rzeczą słuszną, Bracia Rycerze powinni każdorazowo uzyskać akceptację swoich działań od Proboszcza parafii na terenie, której działają lub od Księdza Kapelana.

  • Jednym z efektów działalności Rycerzy, powinno być budowanie poczucia wśród duchowieństwa, że na Rycerzy Jana Pawła II zawsze można liczyć.

Status Kapłanów

Rycerze Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. Kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze.

Jan Paweł II