Zobacz nasze filmy

Cztery Charyzmaty

Formacja rycerska opiera się na czterech głównych charyzmatach.
Reguła Zakonu ustanawia cztery stopnie (charyzmaty) rycerskie: I – Wiara, II – Miłosierdzie,III – Solidarność,IV – Patriotyzm.

Pierwszy stopień, otrzymuje Rycerz w czasie inwestytury, kolejne nadawane są odpowiednio przez: Wielkiego Rycerza – II stopień; Komandora – III stopień i Prowincjała – IV stopień. Szczegółowy tryb promowania na stopnie rycerskie określa Ceremoniał Zakonu.

Za szczególne zasługi dla Zakonu i aktywność Rycerza w akcjach na rzecz Kościoła oraz dobroczynności, Generał może awansować Rycerza na wyższy stopień rycerski z pominięciem kolejnych.

Pierwszy stopień: Wiara (Fides)
Jego istotą jest pogłębianie życia religijnego; szczególne umiłowanie modlitwy różańcowej.

Drugi stopień: Miłosierdzie (Misericordia)
Jego istotą jest uczestnictwo w rycerskich akcjach miłosierdzia, zachęcenie co najmniej jednego kandydata, który zostaje przyjęty do Zakonu, nabożeństwo do koronki do Miłosierdzia Bożego.

Trzeci stopień: Solidarność (Solidarietatis)
Jego istotą jest uczestnictwo w akcjach na rzecz Kościoła, aktywność w ramach pomocy bratniej, zachęcenie co najmniej jednego kandydata, który zostaje przyjęty do Zakonu, szczególna celebracja nawiedzenia Najświętszego Sakramentu.

Czwarty stopień: Patriotyzm (Patriae Caritas)
Jego istotą jest uczestnictwo w akcjach o charakterze patriotycznym, krzewienie w społeczeństwie wartości patriotycznych, cechowanie się szczególnym przywiązaniem do znaków i barw narodowych; dodatkowo wykazywanie się duchowością maryjną.

Cztery Charyzmaty

Na zdjęciu Komandor Krakowski Zacny Brat Andrzej Malec w otoczeniu Braci Rycerzy z Małopolski.

Rycerze Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. Kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze.

Jan Paweł II