Zobacz nasze filmy

Nauczanie PatronaKażdy Kandydat do Zakonu składając Rotę Rycerskiego Ślubowania, mówi między innymi: “Ślubuję poznawać i propagować nauczanie Jana Pawła II”. To zobowiązanie Rycerze wypełniają starając się, aby ich życiowa postawa odzwierciedlała nauczanie Świętego Patrona.

Na początku każdego Roku Liturgicznego zbiera się Rada Kapłańska złożona z Kapelanów poszczególnych rycerskich chorągwi. Jej obowiązkiem jest wyłonienie Lektury Patronalnej - fragmentu nauczania Świętego Jana Pawła II, który w danym Roku Bratnim jest odczytywany lub odtwarzany na każdym comiesięcznym zebraniu chorągwi.

Również każdy stopień rycerski ma przypisaną papieską encyklikę, której znajomość jest oczekiwania od Rycerzy danego stopnia.

Nauczanie Patrona

Rycerze Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. Kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze.

Jan Paweł II