Zobacz nasze filmy

Formacja mężczyznPodstawowym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolickich mężczyzn świeckich na wzór Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który niejednokrotnie swoim życiem dawał świadectwo męskości i świętości, pokazując, że te dwie wartości można połączyć na większą chwałę Bożą! Ten zasadniczy cel Rycerze Jana Pawła II chcą realizować poprzez zaangażowanie w takie rodzaje aktywności jak:

  1. dążenie do świętości swoich członków,

  2. obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny, życia (od poczęcia do naturalnej śmierci),

  3. dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny,

  4. promocja nauczania Jana Pawła II,

  5. promowanie katolickiej duchowości świeckich,

  6. wzajemna pomoc bratnia,

  7. wspieranie duchowieństwa (w każdej dziedzinie życia),

  8. promocja duchowości mężczyzny,

  9. wspieranie chrześcijan.

Rycerze Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. Kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze.

Jan Paweł II