Zobacz nasze filmy

Filmy

Filmoteka rycerska

Życzenia - 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Filmy promocyjne

- dla krakowskiego Muzeum Kardynała Karola Wojtyły. Zrealizowane przy wielkiej życzliwości i udziale jego dyrektora ks. Jacka Kurzydło

Filmy Zakonu Rycerzy Jana Pawła II

Rycerze Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. Kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze.

Jan Paweł II