Zobacz nasze filmy

Ryt

Ceremoniał zakonny

Zgodnie z punktem 60. Reguły Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, szczegóły porządku Mszy św., jak i zasady funkcjonowania Zakonu reguluje Ceremoniał Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, ustalony przez właściwy zespół i zatwierdzony przez Generała.

Rycerze zawsze podporządkowują się porządkowi celebrowania Mszy św., wyznaczonego przez Celebranta.

Rycerze Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. Kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze.

Jan Paweł II