Zobacz nasze filmy

Dekrety

W przestrzeni kościoła katolickiego Zakon działa, jako Publiczne Stowarzyszenie Wiernych Świeckich

III. Dekret Krakowski

Biskup Kreator Zakonu Rycerzy Jana Pawła II

Rycerze
Rycerze

JE Stanisław Kardynał Dziwisz Metropilita Krakowski

6 grudnia AD 2016 we wspomnienie św. Mikołaja, biskupawydał Dekret nr 3544/2016 dotyczący działalności Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w Archidiecezji Krakowskiej

Rycerze zobacz dekret

II. Dekret Warszawski

Biskup Kreator Zakonu Rycerzy Jana Pawła II

Rycerze
Rycerze

JE Kazimierz Kardynał Nycz Metropilita Warszawski

2 kwietnia AD 2014 w dziewiątą rocznicę odejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II wydał Dekret nr 594/A/2014 erygujący Zakon w Archidiecezji Warszawskiej

Rycerze zobacz dekret

I. Dekret Warszawsko-Praski

Ojciec Kreator Zakonu Rycerzy Jana Pawła II

Rycerze
Rycerze

JE Abp Henryk Hoser SAC Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej

2 kwietnia AD 2012 - w siódmą rocznicę odejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II wydał dekret nr 765/BD/2012 erygujący Zakon Rycerzy Jana Pawła II w Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Rycerze zobacz dekret

Dekrety

W przestrzeni kościoła katolickiego Zakon działa, jako Publiczne Stowarzyszenie Wiernych Świeckich, stosownie do przepisów kanonu 312 i innych [1, Reguła] na podstawie uzyskanych dekretów, wydanych przez właściwe terytorialnie władze kościelne.

Tam, gdzie uzyskał dekrety właściwych władz kościelnych, Zakon posiada osobowość prawną w kościele katolickim. W miejscach, w których ich nie posiada, dąży, do jak najszybszego ich uzyskania. Aby mogło powstać stowarzyszenie publiczne musi być ono powołane przez kompetentną władzę. Dla organizacji ogólnopolskiej jest nią Konferencja Episkopatu, dla diecezji biskup diecezjalny [kan. 312].

[Księga Organizacji, ust. 1, pkt 4]

Rycerze Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. Kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze.

Jan Paweł II