Zobacz nasze filmy
RycerzePowrót do aktualności 13.10.2019

Ustanowienie legatów Zakonu Rycerzy Jana Pawła II na Ukrainie, Litwie i Białorusi

Ustanowienie legatów Zakonu Rycerzy Jana Pawła II na Ukrainie, Litwie i Białorusi

Generał Zakonu Rycerzy Jana Pawła II ustanowił swoich Legatów do prowadzenia działań organizacyjnych, mających na celu zadośćuczynienie prośbom wielu katolickich mężczyzn o powołanie Chorągwi Zakonu Rycerzy Jana Pawła II na terytorium Ukrainy, Litwy i Białorusi.

  • Legatem na Ukrainie został Zacny Brat Włodzimierz Korczyński, Rycerz Wiary z Chorągwi Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.
  • Legatem na Litwie został Zacny Brat Jacek Kruchelski, Rycerz Matki Bożej Jasnogórskiej, Komandor Ełcki.
  • Legatem na Białorusi został Zacny Brat Wojciech Piądłowski, Rycerz Matki Bożej Łaskawej Królowej Korony Polskiej, Wielki Rycerz Chorągwi Świętej Rodziny w Warszawie-Ursusie.

Zadaniem Braci Legatów, będzie sprawdzenie i przygotowanie możliwości erygowania pierwszych Chorągwi w tych krajach.
Chciałbym wyraźnie przy tym podkreślić, dodał Generał do swoich Legatów, że wszystkie nasze formalne działania na terytoriach tych krajów muszą być wykonywane za wiedzą i aprobatą Biskupów Ordynariuszów miejsca.

Rycerze Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. Kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze.

Jan Paweł II