Zobacz nasze filmy
RycerzePowrót do aktualności 30.12.2019

Rycerze dzielą się opłatkiem

Rycerze dzielą się opłatkiem

Spotkanie w Bazylice św. Krzyża w Warszawie rozpoczęło się uroczystą Mszą św. koncelebrowaną przez 6 kapłanów pod przewodnictwem ks. Proboszcza Zygmunta Berdychowskiego. Homilię nawiązującą do męczeństwa dzieci prze Heroda i przeciwstawiającą się tendencji robienia z czasu Bożego Narodzenia "magii" świąt, zamiast realizmu chrześcijańskiego ukazywania Chrystusa przychodzącego, aby nas zbawić. Kapłan na przykładzie męczeństwa św. Szczepana i zamordowanych Młodzianków pokazał, że Kościół zamiast iluzji magii pokazuje zderzanie się radości z trudami i niebezpieczeństwami realnego świata, często w sposób demoniczny walczącego z dobrem i miłością. 

W koncelebrze wziął również udział Ks. Proboszcz Adam Zelga kapelan Rycerzy Kolumba z parafii bł. Edmunda Bojanowskiego, który modlił się za Rycerzy św. Jana Pawła II Wielkiego i Rycerzy Kolumba. Jeden z kapłanów modlił się w intencji dziękczynno-błagalnej za małżeństwo Anny i Andrzeja Pomiankowskiego WR Chorągwi Świętokrzyskiej w 34 rocznicę zawarcia małżeństwa. 

Wcześniej ZB Generał powitał wszystkich obecnych zaproszonych gości, m.in. Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego, Rycerzy Kolumba, Rycerski i Szpitalnego Zakon św. Łazarza z Jerozolimy, Zakon Maltański, Archikonfraternię Literacką, Ruch Focolari i rzecz jasna naszych rycerzy z 4 Komandorii (w większości) z rodzinami.

Po Mszy św. niemal wszyscy uczestnicy udali się do dolnego kościoła, gdzie łamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia błogosławieństwa Bożego na nowy rok. Potem przy zastawionym stole toczyły się braterskie i rycerskie rozmowy.

Rycerze Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. Kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze.

Jan Paweł II