Zobacz nasze filmy
RycerzePowrót do aktualności 08.10.2019

Powołanie Krajowego Duszpasterza Zakonu Rycerzy Jana Pawła II

Powołanie Krajowego Duszpasterza Zakonu Rycerzy Jana Pawła II

Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski podjęła uchwałę o powołaniu ks. kan.
Jarosława Glonka na Duszpasterza Krajowego Rycerzy Jana Pawła II, na pierwszą, pięcioletnią kadencję.

Rycerze Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. Kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze.

Jan Paweł II