Zobacz nasze filmy
RycerzePowrót do aktualności 28.10.2019

Nasza nowa Chorągiew Braci Rycerzy Jana Pawła II w Nowym Sączu

Nasza nowa Chorągiew Braci Rycerzy Jana Pawła II w Nowym Sączu

W XXX niedzielę zwykłą w Nowym Sączu została erygowana LV Chorągiew pod wezwaniem św. Jana Pawła II - jest to pierwsza Chorągiew w Komandorii Tarnowskiej, którą od dzisiaj reprezentuje Komandor Tarnowski ZBr. Jacek Matuszewski.

W uroczystości wzięli udział Zacni Bracia:

Krzysztof Wąsowski - Generał Zakonu
Krzysztof Gralik - Prowincjał Polski
Marek Celiński - Generalny Szafarz
Andrzej Malec - Komandor Krakowski
oraz Rycerze z Krakowa, Wieliczki, Ursusa, Milanówka i Pruszkowa

Przyjęliśmy 8 Braci, na pierwszym posiedzeniu Chorągwi wybrano Zarząd Chorągwi w składzie:
Wielki Rycerz - Grzegorz Klatka;
Kanclerz - Sylwester Mróz;
Skarbnik - Andrzej Obrzut

Kapelanem Chorągwi jest Czcigodny Ks. prałat Zbigniew Biernat - Proboszcz parafii.

Vivat Iesus! Totus Tuus!

Rycerze Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. Kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze.

Jan Paweł II