Zobacz nasze filmy
RycerzePowrót do aktualności 19.11.2019

Inwestytura nowych Braci w Rozprzu.

Inwestytura nowych Braci w Rozprzu.

Z wielką radością uczestniczyliśmy w inwestyturze nowych Braci. W dniu 17 listopada 2019 roku w Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Rozprzu, która jest jednocześnie Diecezjalnym Sanktuarium Rozprzańskiej Matki Życia, na Mszy Świętej, którą poprowadził Arcybiskup Wacław Depo, a także koncelebrował Ks. Kanonik Jarosław Glonek Duszpasterz Krajowy Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, została przeprowadzona inwestytura trzech nowych Braci Rycerzy.

Nastąpiło odczytanie Dekretu Prowincjała Prowincji Polskiej o erygowaniu LVI Chorągwi Zakonu oraz wręczenie sztandaru państwowego przedstawicielowi Chorągwi. Uroczystości rozpoczęły się po homilii wygłoszonej przez Naszego Arcypasterza. Całość poprowadzili Generał Zakonu Krzysztof Wąsowski wraz z Prowincjałem Prowincji Polskiej, Ceremoniarzem Generalnym Krzysztofem Gralikiem. 

Jego Ekscelencja Arcybiskup Wacław Depo osobiście przyjął przysięgę nowych Braci Rycerzy i błogosławił nowej chorągwi. Na eucharystii obecni byli zaproszeni goście z Marszałkiem Seniorem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Antonim Macierewiczem, Wicemarszałkiem Sejmiku Województwa Łódzkiego, Starostą Piotrkowskim oraz władzami Gminy Rozprza. 

Na zakończenie uroczystości odbył się koncert organowy, który wykonał dr Piotr Rachoń Pierwszy Organista Archikatedry Warszawskiej. 

Po mszy dwudziestoczteroosobowa grupa rycerzy procesyjnie udała się na miejscową plebanię gdzie odbyło się zebranie nowej chorągwi i wybory do władz chorągwi. Obrady prowadził Prowincjał Prowincji Polskiej Krzysztof Gralik wraz Komandorem Częstochowskim Lechem Kacperskim. Przeprowadzono wybory, w których w tajnym głosowaniu Wielkim Rycerzem został wybrany Krzysztof Odrzywolski, Kanclerzem Bogdan Mroczek a Skarbnikiem Sergiusz Kacperski.

Po odmówieniu Różańca i odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego przewodniczący obradom Prowincjał zakończył przewidziane Rytem Zakonnym uroczystości.

Serdecznie dziękujemy za udział Generałowi Zakonu Krzysztofowi Wąsowskiemu, Prowincjałowi Prowincji Polskiej Krzysztofowi Gralikowi, Generalnemu Kustoszowi Zakonu Adamowi Ślizawskiemu, Generalnemu Ambasadorowi Zakonu Markowi Woźniakowi, Komandorowi Łódzkiemu Piotrowi Karolakowi, Komandorowi Płockiemu Januszowi Paczkowskiemu, Komandorowi Siedleckiemu Wacławowi Jopkowi oraz Zacnym Braciom ze Stężycy, Ostrowca Świętokrzyskiego, Otwocka, Warszawy i Łodzi.

Serdeczne Bóg zapłać dla ks. Prałata Wiesława Płomińskiego za przyjęcie naszej Chorągwi w tak znamienitym Sanktuarium i Parafii.

Rycerze Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. Kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze.

Jan Paweł II