Zobacz nasze filmy
RycerzePowrót do aktualności 14.01.2020

9 lat towarzyszy nam okrzyk: Vivat Iesus - Totus Tuus!!!

9 lat towarzyszy nam okrzyk: Vivat Iesus - Totus Tuus!!!

Dziewięć lat już minęło. 14 stycznia RP 2011, ówcześnie panujący papież
Benedykt XVI ogłosił datę beatyfikacji swojego poprzednika Jana Pawła II
(wyznaczając ją na dzień 1 maja 2011).
Dzisiaj Zakon Rycerzy Jana Pawła II świętuje swoją IX rocznicę
powstania. Wciąż najmłodszy rycerski zakon na świecie.
Z tej okazji życzymy każdemu i sobie na wzajem, Zacnym Braciom Rycerzom: życia w pełni skupionego na naszym Zbawicielu i Królu Jezusie Chrystusie; nieustannego wpatrywania się w Jego Święty Krzyż i pełnego zaufania do naszej hetmanki Najświętszej Maryi Panny a szczególnie do Tej z wybranego przez każdego z Braci stopnia patriotycznego wizerunku.

Rycerze Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. Kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze.

Jan Paweł II