Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

Prowincja – jednostka organizacyjna Zakonu, obejmująca obszar kraju, na terenie którego występują przynajmniej dwie Komandorie.

  1. Prowincję tworzy Generał, przez wydanie dekretu erygującego.
  2. Zgodnie z Prawem Kanonicznym decyzję o oficjalnym erygowaniu Zakonu na obszarze danego państwa w przestrzeni kościoła, podejmuje Konferencja Episkopatu tego kraju poprzez wydanie dekretu.
  3. Prowincjał, kieruje pracami Prowincji przy pomocy Rady i Kapituły Prowincji.

Do czasu oficjalnego utworzenia Prowincji, Generał wyznacza Koordynatora Prowincji, który pełni funkcję tymczasowego Prowincjała.

 

PROWINCJA POLSKA