Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

Komandoria –  jednostka organizacyjna Zakonu, obejmująca obszar diecezji, na terenie której zarejestrowano przynajmniej dwie Chorągwie [nr 17, Reguła; par. 11, Księga Organizacji].

  1. Komandorię tworzy Prowincjał, przez wydanie dekretu erygującego.
  2. Zgodnie z Prawem Kanonicznym decyzję o oficjalnym erygowaniu Zakonu na obszarze danej diecezji, podejmuje Ordynariusz Diecezji poprzez wydanie dekretu.
  3. Komandor kieruje Komandorią przy pomocy Rady i Kapituły Komandorii.
  4. Do czasu oficjalnego utworzenia Komandorii, Prowincjał wyznacza Koordynatora Komandorii, który pełni funkcję tymczasowego Komandora.Komandorie Prowincji Polskiej:

 

Do czasu oficjalnego utworzenia Komandorii, Prowincjał wyznacza Koordynatora Komandorii, który pełni funkcję tymczasowego Komandora.