Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

Podstawowy szczebel organizacyjny Zakonu stanowi Chorągiew, którą tworzą Rycerze zgromadzeni w danej parafii.

  1. Minimalna liczba Braci, którzy chcą utworzyć Chorągiew wynosi sześciu mężczyzn [9, Reguła].
  2. Pracami Chorągwi kieruje Wielki Rycerz, któremu pomagają Kanclerz i Skarbnik.
  3. Wszystkie decyzje dotyczące pracy, wyboru i odwołania władz podejmowane są na Zebraniu Chorągwi. Decyzje dotyczące władz Chorągwi powinny być niezwłocznie przekazywane do władz zwierzchnich.
  4. Rycerz ma prawo wybrać Chorągiew, do której chce być przypisany. Swoją decyzję zgłasza pisemnie do Komandora miejsca z powiadomieniem Wielkiego Rycerza Chorągwi, do której był przypisany. Translokata do innej Chorągwi jest możliwa tylko w przypadku, gdy na terenie kraju zamieszkania powołano jednostkę organizacyjną Zakonu (Komandorię, Prowincję).
  5. Rycerz, którego miejsce zamieszkania znajduje się, na terenie diecezji, gdzie nie powołano Komandorii lub kraju, w którym nie powołano żadnej jednostki organizacyjnej Zakonu, do czasu ich utworzenia lub powołania Chorągwi w miejscu zamieszkania albo jego bliskiej odległości, przypisany zostaje do Chorągwi św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Komandorii Warszawsko-Praskiej.
  6. Minimalna częstotliwość spotkań Chorągwi ustalona jest na jedną w miesiącu. Dopuszcza się możliwość zawieszenia działalności na czas wakacji (lipiec, sierpień). O większej częstotliwości spotkań decyduje Wielki Rycerz.