Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

Ustrój Zakonu winien możliwie najwierniej odpowiadać ustrojowi danego kościoła partykularnego, gdzie podstawową jednostką ustrojową jest parafia [nr 4, Reguła Zakonu; Rozdział II Organizacja i struktura Zakonu - Księga Organizacji].

 

  1. Struktura Zakonu jest hierarchiczna i opiera się na czterech szczeblach zarządzania: generalnym (światowym), prowincjalnym (krajowym), komandoryjnym (diecezjalnym) i podstawowym (parafialnym).
  2. Działalność Zakonu jest ściśle związana z działalnością kościoła rzymsko-katolickiego, dlatego na wszystkich szczeblach organizacyjnych zaznaczona jest wieź z hierarchią kościelną. Objawia się to w uzyskiwaniu dekretów w poszczególnych krajach (konferencja episkopatu danego kraju) i diecezjach (biskupa ordynariusza), zezwalających na działanie każdej Prowincji i Komandorii oraz uzyskaniu zgody Proboszcza miejsca na działanie Chorągwi.
  3. Zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, na wszystkich szczeblach struktury Zakonu wyznaczeni są asystenci kościelni (Kapelani), którzy sprawują opiekę duszpasterską i formacyjną dla Braci.