Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

Kalendarium naszego Patrona:

9 marca 1980 roku- Anioł Pański: Nawróćcie się do mnie, a Ja nawrócę się do Was.

*Audiencja dl a100 osobowej grupy pielgrzymów z Zakopanego.

9 marca 1981- Anioł Pański: Nasi bracia cierpiący.

Orędzie do wiernych w Brazylii na otwarcie organizowanej tam corocznie, w okresie Wielkiego Postu, „Kampanii Braterstwa”

9 marca 1982- W sali Klementyńskiej doroczne spotkanie z klerem Rzymu nt. Duszpasterstwa uniwersyteckiego; obok księży udział wzięli profesorowie oraz oraz przedstawiciele organizacji i ruchów studenckich; przemówienie: Kościół i uniwersytet.

Audiencja dla biskupów hiszpańskich z prowincji kościelnej Toledo w czasie wizyty „ad limina”; przemówienie: Wierność nauce Chrystusa głoszonej przez Kościół jako droga zbawienia.