Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

Kalendarium naszego Patrona:

13 października 1979

Audiencja w Sali Konsystorza dla biskupów z Chile przybyłych z wizytą „ad limina”; przemówienie: „Ewangelizacja i powołania – aktualne tematy misji pasterskiej”.

Audiencja dla 80 uczestników kapituły generalnej Misjonarzy Synów Niepokalanego Serca Maryi (klaretynów); przemówienie: „Odnowienie w wierności dla założyciela”.

Msza św. wieczorna w Kaplicy Paulińskiej dla alumnów Wyższego Seminarium w Rzymie; homilia na zakończenie rekolekcji: „Jesteście moim najcenniejszym skarbem”.

13 październik 1980- Udział w 14 Kongregacji Generalnej Synodu Biskupów; sprawozdanie z prac circuli minores (dyskusje w małych grupach językowych)

Audiencja w sali Konsystorza dla uczestników IV Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego , który odbył się we Fryburgu; przemówienie: Zasady wspólnoty hierarchicznej podstawą prawa kościelnego.

Audiencja dla biskupów katolickich rytu grecko-melchickiego z Maximosem V Hakimem, patriarchą Antiochii, przybyłych z wizytą „ad limina”, przemówienie: Prawdziwą i trwałą komunie buduje się na prawdzie i miłości, we współpracą ze Stolicą Apostolską.

13 października 1981- *Audiencja dla Józefa Czyrka , ministra spraw zagranicznych PRL.

13 października 1982- Środowa audiencja ogólna: Małżeństwo w integralnym dziedzictwie przymierza; *modlitwa do Pani Jasnogórskiej: Matko Jasnogórska!

13 października 1983- Audiencja dla grupy Libańczyków pod przewodnictwem patriarchów; przemówienie: Porozumienie narodowe jest możliwe w wolnym i zjednoczonym Libanie.

Audiencja dla prokuratora generalnego USA Wiliama Frencha Smitha z małżonką.

Audiencja dla prezesów krajowych International Alliance of Catholic Knights.