Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

Kalendarium naszego Patrona:

7 października 1979 - 3 podróż apostolska Jana Pawła II Irlandia, siedziba ONZ, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Poranna modlitwa w narodowym Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia: „Dziękuję Ci Matko, za Twą obecność w tym kraju”.

Spotkanie z wiernymi przed sanktuarium; przemówienie: „Maryja, znak nadziei dla wszystkich pokoleń”.

Spotkanie w sanktuarium z 5 tysięcy zakonnic, modlitwa, błogosławieństwo oraz przemówienie: „Bez miłości nie zrozumiemy samych siebie”.

Spotkanie z wykładowcami, teologami i studentami w Fieldhouse, siedzibie Uniwersytetu Katolickiego w Waszyngtonie; przemówienie: „Historyczny związek Kościoła i uniwersytetu”. Słowo do studentów: „Bóg odsłoni wam waszą wielkość; błogosławieństwo papieskie”.

Spotkanie ekumeniczne w Trinity College z 500 przedstawicielami różnych kościołów, a także muzułmanami i żydami, zakończone modlitwą Ojca Świętego o jedność; przemówienie: „Obejmuję was w miłości umiłowani Bracia w Chrystusie”.

Spotkanie z chorymi, upośledzonymi i starcami w miasteczku uniwersyteckim.

Spotkanie w ogrodach Delegatury Apostolskiej z dziennikarzami; przemówienie: „Tyle osób liczy na Was”.

W siedzibie delegatury audiencja dla organizatorów papieskiej podróży po USA.

Spotkanie ze Stowarzyszeniem Rycerzy Kolumba; przemówienie: „Świadkowie solidarności z misją Papieża”.

Msza św. w parku „Capitol Mall” w centrum Waszyngtonu, koncelebrowana z licznie zgromadzonymi biskupami; homilia: „Celebracja życia”.

Odlot na lotnisko Andrews. Ceremonia pożegnalna; przemówienie: „Niech Bóg błogosławi Amerykę”.

Przylot do Rzymu; odpowiedź na powitanie przez premiera.

Wyjazd od Castel Gandolfo.

7 października 1980- Audiencja dla biskupów rytu chaldejskiego z patriarchą Babilonii Chaldejskiej Pawłem II Cheikho, przybyłych z wizytą „ad limina” ; przemówienie: Troska Stolicy Świętej o wiernych obrządku wschodniego.

7 października 1981- Telegram do Hosni Mubaraka, wiceprezydenta Egiptu, z wyrazami współczucia po tragicznej śmierci prezydenta Anwara as-Sadata.

Pierwsza od 13 maja środowa audiencja ogólna na Placu Św. Piotra: Kościół modlił się za niego nieustannie.

7 października 1982- Audiencja dla biskupów z Węgier podczas wizyty „ad limina”; przemówienie: Znaki nadziei ukazujące się w życiu Kścioła na Węgrzech.

Konstytucja apostolska Magnum Matrimonii Sacramentum: Prawne uznanie Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Uniwersytecie Laterańskim.

*Audiencja dla abp, Henryka Gulbinowicza , metropolity wrocławskiego.

7 października 1983- Telegram kondolecyjny po śmierci kard. Terence Jamesa Cooke, abp. Nowego Jorku.

Audiencja w sali konsystorza dla uczestników międzynarodowego kongresu nt. Nauka i technologia w walce z głodem: przemówienie: Zorganizowana akcja międzynarodowa dla pokonania klęski głodu na świecie.

Spotkanie z uczestnikami kursu poświęconego problemom odpowiedzialnego rodzicielstwa.

8 października 1978 – Karol Wojtyła wygłasza kazanie podczas mszy za Jana Pawła I w

Rzymie, podkreślając iż miłość do Chrystusa to najważniejszy wymóg stawiany papieżowi.