Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

Kalendarium naszego Patrona:

6 października 1979 - 3 podróż apostolska Jana Pawła II Irlandia, siedziba ONZ, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

USA

Przylot na lotnisko w bazie wojskowej Andrews; przemówienie powitalne: „Pozdrawiam naród amerykański”

Przelot helikopterem na Reflecting Pool na spotkanie z Burmistrzem Waszyngtonu.

Przejazd otwartym samochodem do katedry św. Mateusza.

Msza św. dla duchowieństwa, homilia: „Maryja jest wzorem naszego pielgrzymowania”.

Spotkanie powitalne przed Biały Domem z prezydentem Jimmy’m Carterem, członkami kongresu i wybitnymi działaczami rządowymi; przemówienie: „Uznanie dla wartości duchowych i moralnych narodu amerykańskiego”.

Prywatne spotkanie z rodziną prezydenta. Spotkanie przy drzwiach zamkniętych w Owalnym gabinecie. Pożegnanie w ogrodzie południowym Białego Domu; przemówienie: „Działać na rzecz pokoju opartego na sprawiedliwości, miłości i prawdzie”.

Wizyta w siedzibie Organizacji Państw Amerykańskich; przemówienie: „System społeczny w służbie człowieka”.

Przemówienie do pracowników OPA: „Każdy człowiek chce być kochany i pragnie poszanowania swej godności”.

Spotkanie w siedzibie Delegatury Apostolskiej z korpusem dyplomatycznym akredytowanym w Waszyngtonie; przemówienie: „Dyplomacja jest sztuką czynienia pokoju”.

Modlitwa różańcowa w pierwszą sobotę miesiąca transmitowana przez Radio Watykańskie.

6 października 1980- Udział w dalszych obradach Synodu Biskupów.

6 października 1981- Audiencja w Sali Konsystorza letniej rezydencji dla uczestników plenarnego posiedzenia Międzynarodowej Komisji Teologicznej ; przemówienie: Chrystus objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi.

6 października 1982- Środowa audiencja ogólna : Sakramentalny „początek” małżeństwa w stanie pierwotnej sprawiedliwości; *modlitwa do Pani Jasnogórskiej.

*Sekretariat Prymasa Polski podał do wiadomości , że ze względu na akyualną sytuację w kraju abp. Józef Glemp nie przybędzie do rzymu na kanonizację bł. Kolbego.

*Telegram do abp. Józefa Glempa, w którym Ojciec Święty napisał m.inn. Iż wyraża nadzieję, że „święto wszystkich Polaków, jakim jest kanonizacja Męczennika naszej Ziemi , nie zostanie niczym zmącone, a jego wstawiennictwo u Boga przyczyni się do zwycięstwa dobra”.

6 października 1983- *Telegram gratulacyjny do Lecha Wałęsy z okazji przyznania mu Pokojowej Nagrody Nbola.

Audiencja dla Belisiaro Betancura, prezydenta Kolumbii.