Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

W sobotę 6 października, pod przewodnictwem Zacnego Brata Generała Krzysztofa Wąsowskiego, odbyła się VII Rada Kapłańska Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Tym razem miejscem obrad i uroczystości była Parafia Bożego Ciała - Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie. Celem spotkania Księży Kapelanów był wybór Lektury Patronalnej naszego Zakonu na przyszły Rok Bratni. Tym razem zdecydowano iż na zebraniach Chorągwi Rycerskich w 2019 roku zostaną przypomniane homilie Świętego Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, która miała miejsce przed 40 laty.
W obradach wzięło udział 25 Księży Kapelanów i około 100 Braci Rycerzy z całej Polski. Po spotkaniu Rady Kapłańskiej odbyła się uroczysta Msza Św. w trakcie której homilię wygłosił Czcigodny Ksiądz Kapelan Szymon Klimaszewski z Augustowa. Również w trakcie Mszy Św. 10 Braci zostało awansowanych na IV stopień rycerski "Patriotyzm". Na koniec Ambasador Generalny naszego Zakonu Zacny Brat Marek Woźniak, odczytał uroczyście akt zawierzenia Zakonu Rycerzy Jana Pawła II Matce Bożej Zwycięskiej.
Wzruszającym momentem dzisiejszego dnia było przekazanie Zakonowi Relikwii naszego Patrona przez Czcigodnego Brata Mariana Markiewicza, który był osobistym kierowcą Kardynała Karola Wojtyły.
Kolejnym ważnym wydarzeniem tego dnia było uroczyste przyjęcie Szkaplerze Świętego, którego dostąpiło 40 Braci i członków naszych rodzin. Szkaplerz nałożył na nas Ksiądz Karmelita z warszawskiego klasztoru Karmelitów Bosych. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą Koronką do Miłosierdzia Bożego i wspólnym posiłkiem.
Do domów rozjechaliśmy się umocnieni duchem wspólnoty i braterstwa. To był wspaniały dzień!
Vivat Iesus! Totus Tuus!