Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

Drugiego sierpnia b.r. Rycerze Chorągwi im. Św. Jana Pawła II w Krakowie wraz z ks. kapelanem Adamem, mieli niewątpliwy zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z księdzem abp. Markiem Jędraszewskim metropolitą krakowskim. Podczas spotkanie Wielki Rycerz, Zacny Brat Andrzej przekazał Zacnemu Jubilatowi abp. Markowi wizerunek Matki Boskiej Anielskiej namalowany na szkle. Autorem jest Pan Zdzisław Słonina ze Świątnik Górnych.
Zacny Brat Piotr Masłowski - Skarbnik Chorągwi, przekazał na ręce ks. abp. Marka obrazek Św. Kingi z relikwią III stopnia. Matka Kseni starosądeckiego klasztoru podarowała go ks. abp. Markowi podczas pobytu na uroczystościach odpustowych ku czci Św. Kingi w Starym Sączu.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.
Abp. Marek sygnował okolicznościowy adres skierowany do czcigodnego jubilata Zacnego Brata Jacka Smagowicza.
Podpisy swoje złożyli również Zacni Bracia obecni na spotkaniu. Spotkanie zakończono wspólnym odśpiewaniem " BARKI ".
Vivat Iesus!