Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

15 maja w życiu naszego Patrona:

15 maja 1977 – kardynał Wojtyła konsekruje kościół Arka Pana w Nowej Hucie.

15 maja 1979- Msza Św. W Kaplicy Sykstyńskiej koncelebrowana z uczestnikami z uczestnikami XVI Konferencji Episkopatu Włoch; homilia: Duszpasterstwo zwyczajne i modlitwa o powołania.

15 maja 1981- Przemówienie: Miejcie odwagę świadczyć o podwójnym wymiarze swej egzystencji, jako pracowników I jako chrześcijan; przyczynajcie się do wzbogacania form solidarności duchem chrześcijańskiej wspólnoty, przygotowane przez Ojca Świętego na spotkanie z chrześcijańskimi robotnikami dla uczczenia 90 rocznicy ogłoszenia encykliki Leona XIII “Rerum novarum”, odczytał kard. Sekretarz stanu Agostino Casarolli.

15 maja 1982- 11 podróż apostolska Jana Pawła II.

Odjazd pociągiem z Lizbony do Coimbry

Coimbra

Powitanie na stadionie miejskim; przemówienie: Coimbra to piękno I świętość, historia I życie.

Spotkanie na Uniwersytecie z naukowcami, wykładowcami I studentami, reprezentującymi wszystkie wyższe uczelnie Portugalii, oraz uniwersytety z Niemiec, Francji I Hiszpanii; Papież odebrał doktorat honoris causa ec univesra (przyznany przez wszystkie Wydziały Uniwersytetu w Coimbrze); przemówienie: Kultura I perspektywy przyszłości świata.

Braga- Monte Sameiro

Z powodu mgły Ojciec Święty przyjechał pociągiem; po powitaniu przejazd samochodem ulicami miasta Braga wśród licznie zgromadzonych wiernych.

Msza św. Dla rodzin w sanktuarium maryjnym na Monte Sameiro (na szczycie góry Sameiro znajduje się wielkich rozmiarów statua Najświętszej Maryi Panny); homilia: Dwie wielkie prawdy o rodzinie; *spotkanie w Bazylice Naszej Pani z Sameiro z grupą Polaków z Portugalii.

Odpoczynek w Ośrodku Apostolatu Matki Kościoła.

Porto

Po przylocie do miasta przejazd na Plac dos Aliados di Oporto; spotkanie z ok. 500 tys robotników; przemówienie: Rozwiązanie waszych problemów spoczywa w waszych rękach. Papież powiedział m.inn. “Z przyjemnością uścisnąłbym w tej chwili wasze dłonie, których twardość jet świadectwem pracy zawodowej. Podając rozmówcy rękę na znak przyjaźni, pozwalacie mu poznawać ciężar I wartość swej pracy. Szlachetna dłoń, która pracuje ! Dłoń, która tworzy nową rzeczywistość bardziej ludzkiego społeczeństwa. Błogosławiona dłoń, która pracuje dla dobra ludzkości:.

15 maja 1981- Przemówienie: Miejcie odwagę świadczyć o podwójnym wymiarze swej egzystencji, jako pracowników I jako chrześcijan; przyczyniajcie się do wzbogacania form solidarności duchem chrześcijańskiej wspólnoty, przygotowane przez Ojca Świętego na spotkanie z chrześcijańskimi robotnikami dla uczczenia 90 rocznicy ogłoszenia encykliki Leona XIII “Rerum novarum”, odczytał kard. Sekretarz stanu Agostino Casarolli.