Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

18 maja - słowo naszego Patrona:

„Niemniej ta wspaniała Konstytucja była równocześnie nowym początkiem. Uświadomiła, jakie powinno być nowożytne państwo polskie, a ta świadomość towarzyszyła wszystkim, którzy w ciągu epoki rozbiorowej o tę niepodległą Rzeczpospolitą walczyli, dla niej ponosili wielorakie ofiary, nie szczędząc także i życia, dla niej wreszcie pracowali na przestrzeni kilku pokoleń, zarówno na ziemi ojczystej zagarniętej przez potrójną przemoc, jak też i poza jej granicami. Wypada, abyśmy w dniu dzisiejszym oddali hołd im wszystkim. Jako syn polskiego narodu pragnę to uczynić wraz z wami, czcigodni Państwo, a także z wszystkimi rodakami, na szlaku mojego pielgrzymowania po ziemi ojczystej spotykanymi."

Święty Jan Paweł II Papież

Przemówienie do przedstawicieli władz państwowych wygłoszone
na Zamku Królewskim

Warszawa, 8 czerwca AD. 1991

ROZWINIĘCIE LEKTURY PATRONALNEJ ZAKONU NA MAJ 2018