Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

7 maja - słowo naszego Patrona:

„Pozwólcie jednak, że przytoczę w tej chwili słowa współczesnego filozofa polskiego, które wskazują na inny jeszcze wymiar dziejowych procesów. Oto co pisze: "Dziś ludzkość stanowi dość spójny splot narodów mocno powiązanych różnymi więzami. Każdy naród i każda jednostka ma swoje powołanie. Nie jest ono wyznaczone jednoznacznie, dopuszcza szereg wariantów. Świata nie da się dziś zrozumieć inaczej, jak tylko jako będącego w dialogu z Bogiem, który wzywa, naprawia to, co człowiek psuje i ciągle daje nam nowe szanse" (Andrzej Grzegorczyk, "Solidarność" - Ethos czy przyjęcie losu?, w: "Ethos" nr 11 - 12/1990)."

Święty Jan Paweł II Papież

Przemówienie do przedstawicieli władz państwowych wygłoszone
na Zamku Królewskim

Warszawa, 8 czerwca AD. 1991

ROZWINIĘCIE LEKTURY PATRONALNEJ ZAKONU NA MAJ 2018