Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

8 maja - słowo naszego Patrona:

„Dwa stulecia, jakie dzielą nas od uchwalenia Konstytucji 3 maja, były także czasem takiego dialogu z Bogiem. Dialog ten nie przebiegał tylko w ukryciu ludzkich serc i ludzkich sumień. Dialog ten stał się treścią wielorakiego zapisu, który wyznacza szczególny okres w dziejach polskiej kultury, zwłaszcza literatury. Ten zapis trwa w nowych pokoleniach - i trzeba, aby trwał, był on wszakże szczególnym komentarzem do Konstytucji 3 maja. Wskazywał i nadal wskazuje drogę ku naszej polskiej tożsamości w Europie: tożsamości jako społeczeństwa i jako wspólnoty politycznej."

Święty Jan Paweł II Papież

Przemówienie do przedstawicieli władz państwowych wygłoszone
na Zamku Królewskim

Warszawa, 8 czerwca AD. 1991

ROZWINIĘCIE LEKTURY PATRONALNEJ ZAKONU NA MAJ 2018