Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

8 maja w życiu naszego Patrona:

8 maja 1979- Otwarcie w Braccio di Carlo Magno wystawy „Świadectwa ducha, pokazujących zbiór autografów ofiarowanych Pawłowi VI w w 1977 roku z okazji 80 urodzin; przemówienie: Jego pontyfikat to prawdziwy dar Boży.

8 maja 1980 – 5 podróż apostolska Jana Pawła II. Ghana. Po oficjalnym powitaniu przez prezydenta Ghany Hilla Limanna i abpa Dominica Kodwo Andoha na lotnisku w Akrze Jan Paweł II spotkał się z duchownymi w katedrze Św. Ducha. Podczas mszy św. na placu Niepodległości papież udzielił 10 osobom dorosłym sakramentu chrztu i bierzmowania.

8 maja 1981- Msza św. w Ogrodach Watykańskich w święto świętego Stanisława BM, koncelebrowana z ordynariuszem częstochowskim bp. Stefanem Barełą i 50 kapłanami dla ok. 400 pielgrzymów z Polski; homilia: Święty Stanisław- patron Ładu moralnego.

Audiencja w auli Pawła VI dla 7 tys. żołnierzy Centralnego Okręgu Wojskowego Rzymu i kapelanów wojskowych; przemówienie: Bądźcie świadkami bogactwa darów otrzymanych od Boga.

Audiencja dla 620 dzieci, wychowanków instytutów katolickich z rejonu Marsylii; przemówienie: Przez katolickie nauczanie dokonuje się pogłębienie treści wiary.

*Koncert w sali Klementyńskiej dla Ojca Świętego i zaproszonych gości w wykonaniu Cappeli Cracoviensis pod dyr. Stanisława Gałońskiego; przemówienie: Wysłuchane fragmenty świadczą o polskości naszej kultury, o jej więzi z chrześcijaństwem, z Kościołem z Rzymem.

Audiencja w sali Klementyńskiej dla uczestników dorocznego zebrania generalnego Rady Głównej Papieskich Dzieł Misyjnych ( złożona z przedstawicieli wszystkich kościołów, , korzysta z sugestii oraz informacji udzielanych przez Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów) przemówienie: Solidarność między poszczególnymi Kościołami.

8 maja 1982- Audiencja w sali Konsystorza dla działaczy Międzynarodowej Federacji Kredytów Rolnych: przemówinie: Dobrze służyć rolnictwu.

Audiencja w Auli Pawła VI dla ponad 4 tys wiernych z diecezji Orvieto- Todi: przemówienie: Pielgrzymka świadczy o wspólnocie chrześcijańskiej.

Spotkanie z 30 pielgrzymami z Tasmanii, sowa pozdrowienia.

8 maja 1982- Audiencja w sali Konsystorza dla działaczy Międzynarodowej Federacji Kredytów Rolnych: przemówienie: Dobrze służyć rolnictwu.romadzenia Synów Miłości z Canossy; przemówienie: Nasz czas wymaga odwagi i wiary.