Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

9 maja - słowo naszego Patrona:

„Jest to ważne na progu III Rzeczypospolitej, gdy "przywróceni sobie samym" wciąż jeszcze szukamy drogi do "siebie samych", do politycznego, a także ekonomicznego kształtu tej suwerennej podmiotowości, jaka jest naszym udziałem. Pozwólcie, że raz jeszcze przytoczę słowa współczesnego myśliciela, tym razem nie Polaka, lecz Włocha, który ze szczególną wnikliwością wgłębia się w naszą polską specyfikę: "Polacy - pisze on - mogą albo wejść po prostu do społeczeństwa konsumpcyjnego, zajmując w nim - jeśli się im powiedzie - ostatnie miejsce, zanim nie zamknie ono definitywnie swych bram dla nowych przybyszy, albo też przyczynić się do ponownego odkrycia wielkiej, głębokiej, autentycznej tradycji Europy, proponując jej jednocześnie przymierze: wolnego rynku i solidarności" (Rocco Buttiglione, Jan Paweł II a polska droga do wolności, w: "Ethos" nr 11 - 12/1990)."

Święty Jan Paweł II Papież

Przemówienie do przedstawicieli władz państwowych wygłoszone
na Zamku Królewskim

Warszawa, 8 czerwca AD. 1991

ROZWINIĘCIE LEKTURY PATRONALNEJ ZAKONU NA MAJ 2018