Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

Z radością podajemy do wiadomości, że dnia 6 maja 2018 roku , erygowaliśmy Chorągiew św. Jana Pawła II (nr XXXVII) w Radzyminie (Komandoria Warszawsko-Praska). To druga po krakowskiej Chorągiew poświęcona Naszemu Patronowi.

Diecezjalne Sanktuarium św. Jana Pawła II, to młoda parafia (świątynia w budowie) - w 2020 roku, na uroczystości 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II, planowane jest poświecenie kościoła. Dlatego pewnym wyzwaniem było zmieścić się w Kaplicy, w której codziennie sprawowana jest Liturgia - a przybyło nas z Warszawy, Józefowa, Nieporętu, Grodziska, Pruszkowa, Otwocka, Ząbek - kilkudziesięciu Braci.

Liturgia rozpoczęła się od uroczystego wejścia ze śpiewem Bogurodzicy, w homilii ks. Proboszcz mówił o etosie rycerskim - o męstwie i braterstwie. Wspominał również o wielkiej świętej - Teresie od Dzieciątka Jezus z Lisieux, co było dla Nas niesamowitym przykładem działania Ducha Świętego - gdyż była to iście duchowa łączność z naszym Generałem i Generalnym Lektorem, którzy właśnie w tym czasie są we Francji u św. Tereski, realizując w ramach braterskiej pomocy, pragnienie naszego doświadczonego chorobą Brata Janusza Gajewskiego - Komandora Koszalińsko-Kołobrzeskiego - a ks. Proboszcz nic o tym wyjeździe nie wiedział!!!

W czasie Inwestytury, ślubowanie złożyło 14 nowych Braci. Ks. Krzysztof Ziółkowski - Kapelan Chorągwi nałożył Braciom Pektorały i wręczył różańce w asyście Generalnego Kanclerza, Szafarza i Komandora Warszawsko-Praskiego. Prowincjał Polski przekazał na ręce ks. Proboszcza stosowny Dekret o powołaniu Chorągwi i przekazał Braciom sztandar narodowy. Na zakończenie wybrzmiała Pieśń Konfederatów Barskich i Boże Coś Polskę.

Po mszy św. udaliśmy się na pierwsze Posiedzenie Chorągwi, aby dokonać wyboru Władz Chorągwi - Wielki Rycerz ZBr. Marek Fabiszewski, Kanclerz ZBr. Paweł Barański, Skarbnik ZBr. Józef Cyrych.

Po Chorągwi zasiedliśmy do pyszności z grilla, przygotowanych przez nowe Bratowe i parafian. Już zostaliśmy zaproszeni do udziału w wielu aktywnościach, które będą realizować Bracia z Chorągwi Św. Jana Pawła II w Radzyminie.

Vivat Iesus! Totus Tuus!