Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

Z radością pragniemy oznajmić, że w dniu wczorajszym w Warszawie, erygowano 32 Chorągiew naszego Zakonu. Jest to druga Chorągiew pod Patronatem Św. Michała Archanioła. Jej Kapelanem został, Czcigodny Ksiądz Proboszcz Artur Nagraba. Wielki Rycerzem wybrano Zacnego Brata Grzegorza Sosnowskiego, Kanclerzem Zacnego Brata Jarosława Smoczyńskiego, a Skarbnikiem Zacnego Brata Andrzeja Matusza. Na uroczystości byli obecni między innymi Zacny Brat Generał Krzysztof Wąsowski oraz Zacny Brat Prowincjał Krzysztof Gralik.

Zacnym Braciom z nowej Chorągwi z serca gratulujemy i życzymy Bożego Błogosławieństwa w pełnieniu rycerskiej misji.
Vivat Iesus!