Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

21 stycznia w życiu naszego Patrona: 21 stycznia 1979- Anioł Pański: Aby byli jedno. 21 stycznia 1980 roku- Wizyta w Collegium Capranica, Msza Św.; homilia: Kochajcie Chrystusa niepodzielnym sercem. *Kard. Władysław Rubin ofiarował Janowi Pawłowi II dedykowaną mu księgę o 400-letniej historii polskiego Hospicjum św. Stanisława w Rzymie. 21 stycznia 1981- Środowa audiencja ogólna: Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan; na zakończenie Papież wyraził zadowolenie z uwolnienia zakładników amerykańskich w Teheranie. Poświęcenie baranków, z wełny których utkane zostaną paliusze arcybiskupie. List do kard. Narcissio Jubany Arnau, abc. Barcelony, z okazji 25lecia sakry arcybiskupiej. 21 stycznia 1982- Audiencja dla biskupów z Nigerii podczas wizyty „ad limina”; przemówienie: Modlę się, żeby moja wizyta w Nigerii rozpoczęła nową erę w Ewangelizacji. Audiencja dla Fra'Angelo de Mojana do Cologna, księcia i wielkiego mistrza Suwerennego Rycerskiego Zakonu Maltańskiego. 21 stycznia 1983- Audiencja dla grupy biskupów z RFN z abp. Kolonii kard. Josephem Hoofnerem na czele, podczas wizyty „ad limina”; przemówienie: Nasza jedność jest w Chrystusie. Audiencja w sali Tronowej dla grupy deputowanych z USA z Clementem J. Zablockim, przewodniczącym House Foreign Affairs Commitee na czele; przemówienie: Podtrzymujcie ideały głoszone w waszej Deklaracji Niepodległości. Audiencja w sali Konsystorza dla przełożonych, alumnów i byłych alumnów Kolegium Capranica w święto patronki św. Agnieszki; przemówienie: Przygotowanie kapłanów do życia wspólnotowego dla misji w parafii i w diecezji. Audiencja w uroczystość św. Agnieszki dla delegacji Patriarchalnej Archibazyliki Laterańskiej, która jak co roku ofiarowała Papieżowi dwa baranki.