Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

22 stycznia w życiu naszego Patrona: 22 stycznia 1979 roku- Audiencja dla Inspektoratu Generalnego Bezpieczeństwa Publicznego przy Watykanie; przemówienie: Cenna służba dla dobra wspólnego. 22 stycznia 1981- Audiencja w sali Klementyńskiej dla delegacji ludności z Valle del Bellice, dotkniętej trzęsieniem ziemi w 1968 r.; słowo: Podstawa odbudowy na wartościach religijnych i moralnych. Audiencja dla rektorów sanktuariów z Francji, Belgii i Portugalii, przybyłych do Rzymu na Kongres nt Eucharystia i Maryja.; przemówienie: Sanktuaria są jakby trwałymi antenami Dobrej Nowiny o Zbawieniu. 22 stycznia 1982- Podana została oficjalna informacja o terminie podróży do Afryki: 12-19 lutego. 22 stycznia 1983- Audiencja dla Johana Anthony Beelatertsa van Blokland, nowego ambasadora Holandii przy Watykanie; przemówienie: Konieczność wnoszenia oryginalnego wkładu do prawdziwego postępu współczesnej ludzkości. Audiencja dla 12 biskupów holenderskich podczas wizyty „ad limina”; przemówienie: Wspólnota w wierze stanowi gwarancję więzi Kościołów partykularnych między sobą i Kościołem rzymskim. Audiencja dla Victora Suade, premiera Gwinei- Bissau.