Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

23 stycznia w życiu naszego Patrona: 23 stycznia 1979 roku- Pismo do kard. Jeana Vilota, kamerlinga Świętego Kolegium Rzymskiego, prefekta Rady ds. Publicznych Kościoła, upoważniające go do zarządzania sprawami Stolicy Apostolskiej na czas pielgrzymki zagranicznej Papieża. Audiencja dla członków Stałej Rady Konferencji Biskupów Włoch (CEI); przemówienie: Budować we Wspólnocie Kościół Boży. 23 stycznia 1980 roku- Środowa audiencja ogólna: Z zapałem bierzmy udział w pracy ekumenicznej. Audiencja dla zespołu założycielskiego Międzynarodowego Instytutu Uniwersyteckiego Collucio Salutati z Pescii. 23 stycznia 1981- Godzinna modlitwa o jedność chrześcijan pod przewodnictwem Ojca Świętego w Kaplicy Sykstyńskiej z udziałem pracowników Kurii Rzymskiej; homilia: Aby byli jedno. Audiencja dla prezydenta Francji Valery'ego Giscarda d'Estaing. 23 stycznia 1982- List do biskupów całego świata katolickiego, wzywający do modlitwy za Kościół w Chinach. Audiencja dla biskupów z Piemontu, przybyłych z wizytą „ad limina”; przemówienie: Wiara chrześcijańska i świat pracy to dwie uzupełniające się rzeczywistości. Audiencja w sali Konsystorza dla 80 oficerów i kadetów z Akademii Prefektury Marynarki Argentyńskiej; przemówienie: Abyście w swoim życiu byli prawdziwymi twórcami pokoju.