Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

24 stycznia w życiu naszego Patrona: 24 stycznia 1979 roku- Środowa audiencja ogólna: Śladami pielgrzymów do sanktuarium w Guadalupe Audiencja dla młodzieży włoskiej w Bazylice św. Piotra; przemówienie: Chrystus, wielki przyjaciel i brat współczesnej młodzieży. Audiencja prywatna dla Andrieja Gromyki, ministra spraw zagranicznych ZSRR. Jan Paweł II przychylił się do prośby o mediację Stolicy Apostolskiej w sporze terytorialnym między Argentyną a Chile, z jaką zwróciły się do Niego oba rządy; specjalnym wysłannikiem Papieża był kard. Antonio Samoré. 24 stycznia 1980 roku- Audiencja dla włoskich kapelanów wojskowych . Audiencja dla elewów argentyńskiej szkoły morskiej. 24 stycznia 1981- Audiencja dla trybunału Świętej Roty Rzymskiej na rozpoczęcie nowego roku sądowego; przemówienie: Na straży nierozerwalności u małżeństwa. Wizyta w Papieskim Międzynarodowym Kolegium Misyjnym św. Pawła Apostoła; Msza św. w Kaplicy; homilia: Mocni pewnością, która pochodzi od Boga. 24 stycznia 1982- Anioł Pański: Kościół spogląda z szacunkiem na wspólnoty islamskie; na zakończenie życzenia noworoczne w języku chińskim, *a także nawiązanie do czytanego w kraju listu biskupów Polski. Wizyta duszpasterska w rzymskiej parafii św. Teresy za Porta Salaria; msza św. w macierzystym kościele karmelitów bosych; homilia: Niech parafia staje się coraz bardziej ośrodkiem łączności ludzkiej i chrześcijańskiej; spotkania z grupami parafialnymi oraz przedstawicielami wspólnoty prawosławnej, greckokatolickiej i luterańskiej; spotkanie w kurii generalnej Zakonu Karmelitów Bosych.