Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

14 grudnia w życiu naszego Patrona: 14 grudnia 1979- Audiencja dla Juan-Claude'a André, nowego ambasadora Haiti przy Stolicy Apostolskiej; przemówienie: Kościół pragnie dobrze wypełnić swą duchową duchową misję. Audiencja dla Anisse Salah-Bey, nowego ambasadora Algierii przy Watykanie; przemówienie: Poszanowanie prawdy gwarantuje autentyczną sprawiedliwość i prowadzi do pokoju. Audiencja dla Haile Giorgisa Tassewa, nowego ambasadora Etiopii przy Stolicy Apostolskiej; przemówienie: Lud Etiopii zakorzeniony w wartości chrześcijańskiej kultury i o wytrwałym dążeniu do do zachowania swojej tożsamości. 14 grudnia 1980- Anioł Pański Czym jest powołanie. Audiencja w Auli Pawła VI dla członków Federacji Optyków- Optometryków Włoskich i przedstawicieli organizacji International Optometric and Opical League oraz Groupement des Opticient du Marché; przemówienie: Jeżeli więc oko twe jest czyste, całe twe ciało będzie świetliste. Wizyta w rzymskiej parafii Bożego Narodzenia w dzielnicy Appio Latino; Msza św. homilia: Pytanie, które stawia adwent, niech znajdzie pełną odpowiedź we wspólnocie. 14 grudnia 1981- Audiencja dla biskupów Hiszpańskich z kościelnej prowincji Compostela w hiszpańskiej Galicji, przybyłych z wizytą „ad limina”; przemówienie: Ewangelizacja i odnowa wiary. Audiencja dla dziekana uniwersytetu w Moguncji, profesora Manfreda Hardera z małżonką. *Wieczorne czuwanie modlitewne w intencji ojczyzny Jana Pawła II zorganizowane przez członków Ruchu „Komunia i Wyzwolenia” na Placu św. Piotra po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego; modlitwie przewodniczył wikariusz Rzymu kard. Ugo Poletti; licznie zgromadzeni wierni odmówili różaniec i wysłuchali fragmentu kazania Papieża, wygłoszonego w Warszawie w 1979 roku; Ojciec Święty skierował z okna do zebranych przemówienie: Solidarność świata z narodem polskim oznacza obronę sprawiedliwości i pokoju w świecie, mówiąc m. inn. „Dziękuję w imieniu moim i w imieniu wszystkich moich rodaków, bo wasza modlitwa o akt solidarności z nimi. Solidarność ta służy także podkreśleniu pewnych wartości i pewnych niezbywalnych zasad, jakimi są prawa człowieka i prawa narodu, które muszą w naszej epoce wytworzyć wielką solidarność o wymiarze europejskim i światowym”; apostolskie błogosławieństwo.