Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

18 grudnia - słowo naszego Patrona: „Wspólnie z wami, drodzy bracia i siostry, pragnę wyznać na początku tej mojej pielgrzymki, że dzięki szczególnej obecności Maryi w dziejach naszego narodu, sam Chrystus w swoim Bóstwie i Człowieczeństwie zarazem, jest nam bliższy. Staramy się pojąć Krzyż i Zmartwychwstanie, staramy się pojąć tajemnicę Odkupienia poprzez Serce Jego własnej Matki. Szukamy do Chrystusa przystępu, jak ci ludzie w Kanie Galilejskiej — przez Maryję. Rys chrystocentryczny naszego chrześcijaństwa głęboko się zespolił z rysem maryjnym, macierzyńskim. Mówię to w Warszawie, stolicy Polski, której Patronką jest od dawna Matka Boska Łaskawa." Święty Jan Paweł II Papież Warszawa, 17 czerwca AD. 1983 - II pielgrzymka do Ojczyzny ROZWINIĘCIE LEKTURY PATRONALNEJ ZAKONU NA GRUDZIEŃ 2017