Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

28 października - słowo naszego Patrona: „Pierwszy ze 'znaków', jakie uczynił Jezus —przemienienie wody w wino na weselu w Kanie — ukazuje nam Maryję właśnie w roli Nauczycielki, gdy zachęca sługi do wykonania poleceń Chrystusa (por. J 2, 5). Możemy sobie wyobrazić, że taką rolę spełniała Ona wobec uczniów po wniebowstąpieniu Jezusa, gdy pozostała z nimi oczekując na Ducha Świętego i umacniała ich w pierwszej misji. Przechodzić z Maryją przez sceny różańca to jakby być w 'szkole' Maryi, by czytać Chrystusa, by wnikać w Jego tajemnice, by zrozumieć Jego przesłanie." Święty Jan Paweł II Papież Fragment listu: „Rosarium Virginis Mariae” Rzym, 16 października AD. 2002 ROZWINIĘCIE LEKTURY PATRONALNEJ ZAKONU NA PAŹDZIERNIK 2017