Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

29 października - słowo naszego Patrona: „Szkoła Maryi okazuje się tym skuteczniejsza, jeśli pomyśleć, że prowadzi ją Ta, która uzyskuje dla nas w obfitości dary Ducha Świętego, a zarazem daje nam przykład owej « pielgrzymki wiary »,17 w której jest niezrównaną Mistrzynią. Wobec każdej tajemnicy swego Syna zachęca nas Ona, jak to było przy zwiastowaniu, do zadawania z pokorą pytań, które otwierają na światło, by na koniec okazać zawsze posłuszeństwo wiary: « Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa » (Łk1, 38)." Święty Jan Paweł II Papież Fragment listu: „Rosarium Virginis Mariae” Rzym, 16 października AD. 2002 ROZWINIĘCIE LEKTURY PATRONALNEJ ZAKONU NA PAŹDZIERNIK 2017