Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

30 października w życiu naszego Patrona: 30. października 1979 Audiencja dla biskupów z Meksyku podczas wizyty „ad limina”; przemówienie: Religijność waszego ludu jest gwarancją rozpowszechniania Ewangelii. 30 października 1980- Prywatna audiencja dla księcia Bertila i księżnej Liliany Szwedzkiej oraz dla prymasa Kościoła luterańskiego Szwecji, abp. Uppsali, Olofa Sundby. Spotkanie w salo Konsystorza ze szwedzką społecznością luterańską, zamieszkałą w Rzymie; przemówienie: Oby wola Boga, w sposób Jemu tylko znany, przybliżyła dzień, w którym nastąpi pośród nas pełna jedność wiary i chrześcijańskiego życia. 30 października 1981- Audiencja dla biskupów z Sudanu przybyłych do Rzymu z wizytą „ad limina”; przemówienie: Poprzez was i cały wasz naród, zjednoczony we wspólnocie Słowa i Sakramentu, Pan Jezus pragnie bezustannie ożywiać niezwyciężoną nadzieję swej Ewangelii.