Tweets by @OMJPII

Wybierz język:

Przekazujemy II Rycerski Kalendarz Patriotyczny. Poprzedni, wydany z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, próbował pokazać wieki polskiej historii i w zwięzły sposób oddać cześć naszym wybitnym. Zwracał szczególną uwagę na fakty z naszych dziejów, które są powodem do dumy. Dziś, po kilku miesiącach od wydania poprzedniego kalendarza, możemy powiedzieć, że spełnił on nasze zamierzenia i dlatego postanowiliśmy przygotować jego edycję na rok 2017. Początkowo myśleliśmy o powtórzeniu ubiegłorocznych wpisów historycznych, jednak 100. rocznica objawień fatimskich i różnoraka polska reakcja na ostrzeżenia Matki Bożej, nie zawsze uświadomione, choć wskazujące na zagrożenia od strony bolszewickiej Rosji zarówno dla naszego kraju, jak i Europy, a nawet świata, przekonała nas, by ukazać tę część przecież tak trudnej rodzimej historii. Im bardziej zagłębialiśmy się w temat, tym dobitniej przekonywaliśmy się, że dzieje świata w ostatnim stuleciu bardzo mocno powiązane są z tym, co przed 100 laty zdarzyło się dzieciom z Fatimy. Z drugiej strony ostrzeżenia Matki Bożej łączą się w istotny sposób z Bożym Miłosierdziem, a to ma niewątpliwy związek z Polakami: św. siostrą Faustyną, bł. ks. Michałem Sopoćko czy św. Janem Pawłem II, oraz z ich miejscami pobytu, m.in. z Łagiewnikami i Krakowem. 
 
W tegorocznym kalendarzu próbujemy przybliżyć te właśnie polskie i religijne dzieje, w znacznej mierze nieznane, głównie z powodu mocno ograniczonej naszej suwerenności, trwającej przynajmniej połowę. W jakiejś części echa tego ograniczenia trwają nawet do dzisiaj. Trudno się więc dziwić, że ostatnie 100 lat to czas wielu klęsk i nieszczęść dla Polski, a jednocześnie okres niebywałego męstwa i poświęcenia dla Ojczyzny wielu naszych rodaków. Wiele z tych heroicznych czynów przez długie lata było wycinane przez cenzurę lub okazywało się „niepoprawnymi politycznie”. Tak było przez wiele lat z Cudem nad Wisłą, Powstaniem Warszawskim, Katyniem. Niedawno do publicznej świadomości „przebili się” Żołnierze Wyklęci, choć skala ich działań i ogrom męczeństwa nadal jest mało znany. „W kolejce” czekają obława augustowska, rzeź wołyńska i wiele, wiele innych patriotycznych czynów. Nie ma zatem co czekać na krajową politykę historyczną, bo ta może być niestabilna i zależna od opcji politycznych, toteż każda rodzina musi dbać o właściwy przekaz naszych dziejów i raczej nie spodziewać się pomocy. Robiliśmy to przez dziesiątki i setki lat różnorakich zaborów, poradzimy sobie i dzisiaj. 
Choć ostatnie stulecie przyniosło nam wiele nieszczęść i porażek, ofiar i zniszczeń, nie zapominajmy o starożytnym powiedzeniu Tertuliana: „Krew męczenników jest nasieniem chrześcijan”. To ona staje się przyczynkiem do pogłębiania wiary i daje przykład patriotyzmu, krusząc mury zła, o których śpiewał przed laty Jacek Kaczmarski. 
 
Każda rewolucja, a październikowa roku 1917 w szczególności, to nasilenie się walki duchowej, czy mówiąc wprost: szatańskiego działania, dążącego do udaremnienia ludziom zbawienia wiecznego. Objawienia fatimskie zapowiadają wiele nieszczęść z tym związanych i dają wskazówki i możliwości zapobieżenia im. Każdy na swój sposób może i powinien się włączyć w proces dbałości o nasze lepsze życie tu na ziemi i po śmierci. Kalendarz nasz ma pokazać różnorakie sposoby przeciwstawiania się złu, w czym Polacy mają niemałe zasługi, i mimo wielu ofiar, a nawet klęsk, nasze uparte dążenie do wolności wyzwalającej od tyranii zła przyniosło też znaczne sukcesy. 
Mamy też istotną zapowiedź: „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje” – mówił Jezus Chrystus do św. Faustyny Kowalskiej. (Dzienniczek s. Faustyny, zeszyt VI, 1732, MIC, Warszawa 2008). 
 
O wielu tych wydarzeniach przypominamy w kalendarzu, podając przypisy i linki. Dzięki temu hasłową wiedzę będzie można poszerzyć. Linki można otworzyć tutaj.
 
Na koniec szczególne podziękowania należą się autorom książki „Tajemnice Fatimy. Największy sekret XX wieku”, Grzegorzowi Górnemu i Januszowi Rosikoniowi, za rewelacyjne ujawnienie tych tajemnic w tak przystępny sposób, by dało się je zwięźle przetransponować do kalendarza. Dziękujemy też Państwu Grażynie Kasprzyckiej-Rosikoń i Januszowi Rosikoniowi za możliwość skorzystania z ich bogatego archiwum fotograficznego.
 
br. Jacek Serwiński – Rycerz Solidarności OMIPII i koordynator projektu;
br. Andrzej Świtalski – Rycerz MB Zwycięskiej spod Wiednia OMIPII;
Marek Lubański i Piotr Jarszewski – wsparcie merytoryczne;
Maciej Czachowski – grafika komputerowa; Iwona Dornarowicz – korekta.