Page 9 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 9

styczeń 2018
tydzień 2.
13	14 bł. Piotra (+1887)
św. Feliksa (+275)
św. Wawrzyńca (+1456) św. Seweryna (+482)
8 bł. Józefa Pawłowskiego (+1942)*
bł. Alicji (+1622)
Źrodło: Archiwum Akt Nowych
9
bł. Anny (+1686) św. Leonii (+1914)
10
św. Tomasza (+1729) św. Honoraty (+ok. 500)
11
św. Bernarda (+1667) św. Małgorzaty (+1700)
12
św. Hilarego (+368) bł. Weroniki (+1497)
Jan Ignacy Paderewski (1860-1941) ‒ artysta w służbie niepodległości
8.01.1918 ‒ 14 punktów Prezydenta USA Thomasa Wilsona; 13-ty punkt przewiduje utworzenie niepodległego państwa polskiego z wolnym dostępem do morza.
9.01.1915 ‒ Z inicjatywy Henryka Sienkiewicza (1846-1916) i Ignacego Paderewskiego z udziałem Urszuli Ledóchowskiej (1865-1939) powstaje w Szwajcarii Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.
9.01.1916 ‒ Na zsyłce „na wymarcie” w Gidlach k. Częstochowy umiera ostatni dominikanin o. Gabriel Świtalski (1838). A jednak mimo carskich planów dominikanie zostają uratowani.
9.01.1942 ‒ W Dachau zostaje zamordowany bł. ks. Józef Pawłowski (ur. 1890), rektor seminarium duchownego w Kielcach. Aresztowany za działalność charytatywną i organizowanie pomocy dla Żydów.
9.01.1944 ‒ Na ziemiach okupowanych przez Niemcy powstaje Rada Jedności Narodowej – parlament Polskiego Państwa Podziemnego.
11.01.1917 ‒ Ignacy Paderewski (1860-1941) przekazuje Prezydentowi Stanów Zjednoczonych Wilsonowi tzw. Memoriał Paderewskiego, postulujący utworzenie Stanów Zjednoczonych Polski, państwa obejmującego większość obszaru Rzeczypospolitej przed rozbiorami. A 22.01.1917 r. w orędziu do Senatu USA Prezydent Wilson stwierdza, że „wszyscy są zgodni, iż powinna istnieć niepodległa, zjednoczona Polska”.
13.01.1966 ‒ Ojciec św. Paweł VI otwiera uroczystości Milenium Chrztu Polski w Rzymie. 13.01.1982 ‒ Powstaje Ogólnopolski Komitet Oporu „Solidarność” (OKO). 14.01.2011 ‒ Powstaje Zakon Rycerzy Jana Pawła II.
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   7   8   9   10   11