Page 8 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 8

styczeń 2018
tydzień 1.
1 2 3 4 5 6Niedziela	7 św. Genowefy (+1956)	Objawienie Pańskie	Chrztu Pańskiego
św. Bazylego (+379)	św. Józefa Marii (+1713)	bł. Emanuela (+1940)	bł. Marii Marceliny	Trzech Króli	bł. Joanny (+1876)
Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi
św. Grzegorza (+390)
Źrodło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
bł. Walentyna (+1905)	bł. Marcelego (+1906)	Darowskiej (+1911)	św. Andrzeja (+1937)	św. Rajmunda (+1275)
1.01.1945 ‒ Dekretem Stalina utworzone zostaje Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w Polsce. Jak to się rozwijało i „zmieniało”?
2.01.1939 ‒ Umiera Roman Dmowski (ur. 1864), mąż stanu, publicysta, minister spraw zagranicznych, współzałożyciel Narodowej Demokracji i główny jej ideolog, delegat Polski na konferencję paryską (1919), sygnatariusz traktatu w Wersalu, przyznającego Polsce niepodległość.
2.01.1982 ‒ Pierwszy numer „Tygodnika Wojennego” ukazuje się w Warszawie. 4.01.1943 ‒ W Atenach zostaje rozstrzelany Jerzy Iwanow-Szajnowicz (1911), polski harcerz, sportowiec,
w czasie II wojny światowej brytyjski tajny agent „004”, bohater greckiego ruchu oporu ‒ posłuchaj. 4.01.1981 ‒ Spotkanie Prymasa Wyszyńskiego z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” w Warszawie. Prymas
radzi, jakie działania podejmować.
5.01.2017 ‒ Umiera Janusz Brochwicz-Lewiński „Gryf”. Legendarny obrońca Pałacyku Michla, dla wielu pokoleń młodych Polaków przykład patriotyzmu. Opowieść o niezwykłym życiu i piosenki o bohaterze.
7.01.1901 ‒ Przychodzi na świat Jan Błaż ‒ przyszły bohaterski kapłan, który w czasie okupacji niemieckiej udzielał pomocy osobom pochodzenia żydowskiego, szczególnie poprzez wystawianie fałszywych metryk. Za każdą pomoc Żydom groziła wtedy kara śmierci.
7.01.1949 ‒ Podczas przesłuchania w UB, w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach, umiera Jan Rodowicz „Anoda” (ur. 1923), harcerz, żołnierz Szarych Szeregów, uczestnik wielu działań bojowych i dywersyjnych, kilkakrotnie ranny w powstaniu warszawskim.
1-sza sobota
Roman Dmowski (1864-1939) ‒ niedoceniony twórca niepodległości
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   6   7   8   9   10