Page 58 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 58

grudzień 2018
tydzień 51.
św. Józefa (+1901) bł. Marii (+1902)
17
bł. Nemezji (+1916)
bł. Michała Piaszczyńskiego (+1940)*
Źrodło: domena publiczna
18 bł. Marii Ewy Noszewskiej (+1942)*
bł. Marii Marty Wołowskiej (+1942)*
19
św. Makarego i Eugeniusza (+ok. 362)
20
św. Piotra Kanizjusza (+1597) bł. Piotra (+1860)
21
św. Franciszka Ksawerego (+1917) bł. Juty (+1136)
22
św. Marii Małgorzaty (+1771) św. Iwa (+1115)
4-cia niedziela adwentu
23
Gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” (1894-1946) ‒ ostatni dowódca Armii Krajowej
17.12.1956 – Zostaje podpisana w Warszawie umowa między rządem PRL a rządem ZSRR o statusie prawnym wojsk sowieckich stacjonujących w Polsce, sankcjonująca 12-letni bezprawny ich pobyt (Dz.U. 1957 nr 29 poz. 127). Ciekawe, że na stronach Sejmu status tego aktu prawnego jest nadal obowiązujący.
17.12.1970 – Stoczniowcy Gdańska, Gdyni, Szczecina, Elbląga żądają „chleba i wolności” – krwawo stłumione strajki.
19.12.1942 – Za głoszenie z ambony apeli o pomoc Żydom, prowadzenie zbiórki pieniężnej na ten cel i wystawianie fikcyjnych metryk chrztu zostaje rozstrzelany na Górce Pietralowickiej k. Słonima ks. Adam Sztark (ur. 1907) – „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Trwa jego proces beatyfikacyjny.
19.12.1943 – W Potoku Górnym, na strychu, ginie ks. Błażej Nowosad (ur. 1903). SS Galizien oskarża go o pomoc partyzantom i Żydom, po czym poddaje torturom, by wyjawił miejsce ukrycia zbiegów.
20.12.1914 – Emigracyjny Związek Sokolstwa Polskiego w USA publikuje memoriał postulujący przywrócenie niepodległości Polski.
21.12.1944 – Gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” (1894-1946) zostaje mianowany ostatnim komendantem AK.
21.12.1970 – Lech Wałęsa podejmuje współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa PRL.
22.12.1918 – Do Paryża przybywają etnograf prof. Jan Czekanowski (1882-1965) i Eugeniusz Romer (1871-1954), geograf, twórca nowoczesnej kartografii. Pracują jako eksperci do spraw geograficznych na paryskiej konferencji pokojowej. Atlas Romera pomaga w ustaleniu granic odradzającego się państwa.
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   56   57   58   59   60