Page 56 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 56

grudzień 2018
tydzień 49.
św. Franciszka Ksawerego (+1552) bł. Jana Nepomucena (+1860)
3
św. Jana Calabrii (+1954) bł. Adolfa (+1865)
4
bł. Filipa (+1931)
bł. Narcyza Putza (+1942)*
5
6
7 Niepokalane Poczęcie NMP
bł. Alojzego Ligudy (+1942)*
8	9 (+1548)
bł. Cezarego (+1911)
2-ga niedziela adwentu
św. Juana Diego
św. Mikołaja (+350) św. Piotra (+1300)
św. Ambrożego (+397) św. Marii Józefy (+1880)
NMP Loretańskiej
Źrodło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Zofia Kossak-Szczucka (1889-1968) – bezprzykładne bohaterstwo w obronie wolności i katolickich wartości
3.12.1943 ‒ W Warszawie zostaje aresztowany ks. Leon Więckiewicz, oskarżony o udzielanie absolucji skazanym i modlitwę nad rozstrzeliwanymi Polakami, a także o pomoc Żydom. Więziony jest na Pawiaku, później przetransportowany do obozu koncentracyjnego Groẞ-Rosen, gdzie umiera z wycieńczenia.
4.12.1941 – Władysław Sikorski (1881-1943) spotyka się w Moskwie ze Stalinem. Polskiego premiera i gen. Andersa interesuje przede wszystkim los więzionych Polaków (o masowych grobach dowiadujemy się prawie 1,5 roku później) – Stalin wtedy wiedział, jak było, ale żartował, że „uciekli do Mandżurii”.
4.12.1942 – Powstaje Rada Pomocy Żydom „Żegota”, założona przez Zofię Kossak-Szczucką (1889-1968) i Wandę Krahelską-Filipowicz (1886-1968). Historia niesamowitego życia i absurdalnych kontrowersji wobec postępowania zgodnego z katolickimi wartościami.
4.12.1983	–	Pierwsze podziemne radio „Solidarność” w Świdniku emituje program na fonii telewizji publicznej.
8.12.1918 – Powstaje Katolicki Uniwersytet Lubelski – KUL, równolatek odzyskanej niepodległości.
8.12.1938 – O. Maksymilian Kolbe (1894-1941) nadaje próbną audycję radia Niepokalanów. Wydaje „Rycerza Niepokalanej", którego nakład przekracza 1 mln egzemplarzy, nie zdążył zbudować opracowanego prototypu rakiety.
8.12.1953 – O. Jerzy Tomziński (ur. 1918), przeor paulinów, kapłan niezwykle zasłużony dla Kościoła, zakonu i Polski, prowadzi pierwszy Apel Jasnogórski.
9.12.1981 – W gmachu Rady Ministrów w Warszawie Bronisław Geremek odpowiada na pytanie Stanisława Cioska: „Czy «Solidarność» akceptuje socjalizm?” (min 18.00).
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   54   55   56   57   58