Page 54 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 54

LISTOPAD 2018
tydzień 47.
24 Chrystusa Króla	25 Wszechświata
św. Katarzyny (+310)
bł. Franciszki Siedliskiej (+1902)
bł. Salomei (+1268)
bł. Salwatora Lilli i tow. (+1895)
19
św. Rafała Kalinowskiego (+1907) św. Feliksa (+1212)
Źrodło: domena publiczna
20
św. Gelazego I (+496) św. Mikołaja (+1180)
21
św. Cecylii (+232) św. Tomasza (+1901)
22
św. Klemensa I (+101) bł. Michała Augustyna (+1927)
23
św. Andrzeja Dung-Lac i tow. (+1839) bł. Marii Anny (+1891)
Krystyna Krahelska „Danuta” (1914-1944) ‒ Syrenka na służbie
20.11.1898 – We Lwowie został odsłonięty pomnik króla Jana III Sobieskiego jako jeden z kolejnych polskich pomników „ku pokrzepieniu serc”. Król szablę miał skierowaną ku wschodowi, skąd pochodziło zagrożenie dla Polski. Dziś od kilkudziesięciu lat stoi w Gdańsku i szablę ma skierowaną ku zachodowi.
20.11.1918 – Niemcy, obawiając się zamieszek rewolucyjnych inspirowanych przez Rosję sowiecką, jako pierwszy kraj uznają niepodległość Polski, próbując w ten sposób stworzyć polski bufor antyrewolucyjny.
20.11.1943 – Na łamach konspiracyjnego pisma „Bądź Gotów” ukazuje się tekst piosenki „Hej, chłopcy, bagnet na broń”, napisanej przez Krystynę Krahelską „Danutę” (1914-1944), która w wolnej Polsce pozowała do warszawskiej Syrenki, umiejscowionej na Powiślu. Syrenka stoi do dziś, „Danuta” nieco symbolicznie ginie w drugim dniu powstania warszawskiego, udzielając pomocy rannemu koledze.
21.11.1919	–	Rada Najwyższa Konferencji Pokojowej w Wersalu przyznaje Polsce Galicję Wschodnią z Lwowem.
25.11.1914 – PowstajeKomitetNarodowyPolski(KNP) – organizacjapolityczna,grupującapartienarodowe i część ludowych, działająca w latach 1914-1917 w Warszawie i Piotrogrodzie. Hrabia Zygmunt Wielopolski zostaje przewodniczącym Komitetu, prezesem Komitetu Wykonawczego jest Roman Dmowski.
25.11.1918 – Po zaprzestaniu walk z Ukraińcami powstaje we Lwowie Tymczasowy Komitet Rządzący (TKR), który przejmuje władzę w Galicji Wschodniej.
25.11.1990 – Powszechne wybory prezydenckie – 9.12 prezydentem zostaje Lech Wałęsa.
Listopad 1942	–	Ks. Seweryn Popławski (1870-1944) udziela chrztu rodzinie Weiserów, dzięki czemu uzyskują aryjskie dokumenty i wydostają się z getta. Rodzina uciekła i przeżyła wojnę.
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   52   53   54   55   56