Page 53 - Zakon Rycerzy Jana Pawła II - Kalendarz Patriotyczny 2018 r.
P. 53

LISTOPAD 2018
tydzień 46.
św. Jozafata Kuncewicza (+1623) bł. Grzegorza Łakoty (+1950)
12 św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, Krystyna pierwszych męczenników
Polski (+1003)
Źrodło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
13
bł. Marii Luizy (+1872) św. Mikołaja i tow. (+1391)
14
św. Alberta Wielkiego (+1280) bł. Heleny (+1904)
15
św. Małgorzaty (+1093) św. Józefa Moscati (+1927)
NMP Ostrobramskiej
Matki Miłosierdzia
16 św. Elżbiety (+1231) bł. Józefa
Kocyłowskiego (+1947)
17	18 (+1914)
bł. Ferdynanda (+1902)
bł. Karoliny Kózkówny
Henryk Sienkiewicz (1846-1916) ‒ pisał ku pokrzepieniu polskich serc
12.11.1948 ‒ Ks. bp lubelski Stefan Wyszyński zostaje mianowany biskupem warszawsko-gnieźnieńskim, Prymasem Polski.
13.11.1924 ‒ Władysław Reymont (1867-1925) otrzymuje Literacką Nagrodę Nobla za powieść „Chłopi”. Jest pierwszym noblistą niepodległej Polski.
15.11.1916 – Umiera Henryk Sienkiewicz (ur. 1846), wielki pisarz, noblista, który całe życie pracował dla niepodległości Polski i niestety jego śmierć nastąpiła na dwa lata przed datą spełnienia jego marzeń. Przy odbiorze nagrody wygłasza przepiękne przemówienie o Polsce.
15.11.1989 – Wałęsa rozpoczyna przemówienie w Kongresie USA słowami: „My, naród...”, zostaje odznaczony Medalem Wolności.
16.11.1918 ‒ Józef Piłsudski wysyła do wielu państw telegram notyfikujący powstanie Państwa Polskiego ‒ 16 listopada 1918 r.
17.11.1918 ‒ Józef Piłsudski powołuje socjalistyczny rząd Jędrzeja Moraczewskiego. 18.11.1986 – NSZZ „Solidarność” zostaje członkiem Międzynarodowej Konfederacji Wolnych
Związków Zawodowych oraz Światowej Konfederacji Pracy.
18.11.1994 ‒ Umiera br. Innocenty Wójcik, franciszkanin, który opisał niepokalanowską pomoc Żydom za czasów o. Maksymiliana i po jego śmierci. Warto też przeczytać, jak św. Maksymilianowi przypisywano antysemityzm.
NIEDZIELA
SOBOTA
PIĄTEK
CZWARTEK
ŚRODA
WTOREK
PONIEDZIAŁEK


   51   52   53   54   55